EF-dom uden betydning for Danmark

Afgørelse i Rüffert-sagen bidrager ikke med nyt

EF-domstolen har i dag, torsdag, afsagt kendelse i en sag fra den tyske delstat Niedersachsen, hvor de krav om minimumsløn, som en offentlig myndighed har stillet til leverandører af et fængselsbyggeri, er blevet vurderet af domstolen.

EF-domstolen vurderer, at den tyske delstat er gået for vidt, når den i forbindelse med byggeri af et fængsel har stillet meget mere vidtgående krav til indholdet af de overenskomster, der er gældende ved byggeriet, end den tyske stat har fastlagt i landets udstationerings lovgivning.

Ansættelsesretschef Flemming Dreesen:

”Afgørelsen bidrager ikke med afgørende nyt i forhold til domstolens afgørelser før jul i Laval-sagen. EF-Domstolen går ind og underkender en tysk delstats lovgivning, der pålægger løn og arbejdsvilkår, der ligger ud over det, som den tyske stat via deres udstationeringslovgivning har fastsat som national standard.

Den metode, som domstolen bruger for at teste om den tyske ordning lever op til reglerne om levering af tjenesteydelser på tværs at landegrænserne, svarer til den linje, som domstolen har anlagt i tidligere sager. Der er klare forskelle på danske og tyske forhold. Dommen har derfor ikke nogen direkte indflydelse på de overvejelser, som pågår i Danmark”.

Personale og administration
3. april 2008
KONTAKT
Ansættelsesretschef
Flemming Dreesen
33 38 94 10
fld@da.dk