Alarmerende stigning i indvandrere på førtidspension

Nye tal vidner om, at tildeling af førtidspension ofte sker på et utilstrækkeligt grundlag, mener DA.

På 10 år er antallet af indvandrere, der bliver erklæret permanent uarbejdsdygtige, næsten tredoblet. Det viser en opgørelse fra Venstres Eyvind Vesselbo.

Opgørelsen viser, at der i 1998 var 5.470 førtidspensionister med indvandrebaggrund. Det tal er i dag steget til 14.800.

Konsulent Jessica Gress-Wright:

”Arbejdsmarkedet har tvingende brug for al den arbejdskraft, vi kan skaffe. Det er derfor alarmerende, at så mange får lov at sygne hen i varig isolation. Vi ved, at for mange kommer på førtidspension, uden at kommunen har sikret et tilstrækkeligt vurderingsgrundlag.

Vi ved også, at der er store kommunale forskelle i, hvor mange der tilkendes førtidspension. Århus, hvor Eyvind Vesselbo kommer fra, tilkender knapt 70 procent uden arbejdsprøvning, mens det i Randers kun er 15 procent. Det virker helt uforståeligt.

Tilsvarende kommer alt for mange på førtidspension på baggrund af psykiske lidelser, som kan bekæmpes.

I de forestående politiske drøftelser om førtidspension er det helt afgørende at sikre, at kommunerne ikke tilkender førtidspension på et ufuldstændigt grundlag.”

Arbejdsmarked
3. april 2008
KONTAKT