Sygefravær er størst i det offentlige

Den kommunale sektor kan spare mange årlige sygedage, hvis den tager ved lære af den private sektor i forhold til ledelse og personalepleje.

Beskæftigelsesministeriet har i dag offentliggjort en analyse, der ikke overraskende viser, at antallet af syge nu overstiger antallet af ledige.

DA har undersøgt forskellen på sygefravær i forhold til branche og sektor. Undersøgelsen viser, at der er kæmpe forskel på fraværet i samme type job, men i forskellige sektorer. Fik disse offentligt ansatte bare samme sygefravær som deres privatansatte fagfæller, ville sygefraværet kunne reduceres med 15.000 personer årligt.

Konsulent Sarah Fredberg:

”DA støtter op om Beskæftigelsesministeriets arbejde med at mindske antallet af sygemeldinger. Det er afgørende, at regeringen retter fokus hen på den store forskel på sygefraværet i den kommunale og den private sektor. For eksempel har en privatansat rengøringsassistent næsten seks sygedage færre end en offentligt ansat rengøringsassistent.

Den kommunale sektor kan spare mange årlige sygedage, hvis den tager ved lære af den private sektor i forhold til ledelse og personalepleje.

Det er nødvendigt med en modernisering af sygedagpengeloven, så den støtter op om virksomhedernes egne initiativer for at nedbringe sygefraværet. For eksempel er det ødelæggende for virksomhedernes frivillige sociale engagement, at de gentagne gange skal betale for medarbejdernes første sygefraværsdage, hvis de bliver syge flere gange i træk.”

Arbejdsmarked
14. april 2008
KONTAKT
LINKS
Beskæftig-elsesministeriets analyse af sygefraværet