Lovændring fik kommuner i arbejdstøjet

SFI udgiver i dag en rapport om effekter af ændringerne i sygedagpengeloven i 2005. Rapporten viser, at indførelsen af økonomiske incitamenter i 2005 har øget antallet af opfølgningssamtaler fra 58 procent til 80 procent af sagerne.

I 2005 blev sygedagpengeloven ændret, med det sigte at nedbringe sygefraværet. Et af formålene var at forbedre kommunernes opfølgning i sygedagpengesager. Ændringerne i sygedagpengelovgivningen betød, at kommunerne kun får refusion for sygedagpenge, hvis de overholder pligten til at afholde opfølgningssamtaler med sygemeldte inden otte uger. Det har fået antallet af opfølgningssamtaler til at stige med 22 procentpoint. Tidligere undersøgelser viser, at tidspunktet for opfølgning har stor betydning for længden af sygefraværet.

Rapporten viser desuden, at lovændringerne i nogle tilfælde desværre ikke har haft de tilsigtede virkninger. F.eks. er kommunerne ikke oftere i dialog med virksomhederne, selv om det var en af hensigterne med lovændringerne.

Konsulent Sarah Fredberg:

”Det er afgørende for, hvor hurtigt sygemeldte kommer i job, hvor hurtigt de kommer til opfølgningssamtale hos kommunen. Derfor er det meget glædeligt, at antallet af opfølgningssamtaler er steget. Det viser, at de økonomiske incitamenter, som kommunerne fik med lovændringerne i 2005, har virket efter hensigten. Det er dog værd at bemærke, at der stadig er plads til forbedring. Det er stadig hver femte sygemeldte, der ikke kaldes til opfølgningssamtale hos kommunen.

Det er til gengæld ærgerligt, at kommunerne ikke har styrket dialogen med de sygemeldtes arbejdspladser, for det er en vigtig brik i arbejdet med at få den sygemeldte tilbage til arbejdspladsen så hurtigt som muligt.

Alt i alt viser rapporten, at det var rigtigt at give kommunerne økonomiske incitamenter til at overholde lovgivningen. Derfor er det grotesk, at kommunerne nu arbejder for at få reglerne afskaffet.

Arbejdsmarked
22. april 2008
KONTAKT
LINKS
SFI-rapport om sygedagpenge­lovgivningen