Arbejdsmarkedskommissionen skal bane vejen for reformer

Arbejdsmarkedskommissionen har i dag på et pressemøde fremlagt de første analyser. Forudsætningen for en fortsat god udvikling i dansk økonomi er, at mindst 50.000 personer går fra at modtage offentlige overførsler til at være i beskæftigelse.

Direktør Henrik Bach Mortensen:

”Danske virksomhederne og det danske samfund som helhed er afhængige af, at arbejdet i Arbejdsmarkedskommissionen munder ud i markante reformer af velfærdsordningerne. Det skal gøres mere attraktivt for flere at arbejde mere.

Vi har en kolossal demografisk udfordring foran os, og der mangler ledige med de rette kvalifikationer. Hvis Europa fortsat skal se med misundelse på det danske arbejdsmarked, skal vi kunne tilpasse os de nye udfordringer. Ellers vil væksten gå i stå, og Danmark tabe private arbejdspladser, som er grundlaget for vores velfærdssamfund.

DA vil tage udfordringen fra Arbejdsmarkedskommissionen op. Vi kan allerede i dag levere effektive forslag til helt nødvendige reformer, og vi vil holde politikerne fast på, at de har ansvaret for, at reformerne bliver gennemført.”

Arbejdsmarked
23. april 2008
KONTAKT
LINKS
Arbejdsmarked­skommissionen første analyse