Stadig stor omsætning på praktikpladsmarkedet

Antallet af nye praktikpladsaftaler stiger fortsat.

Nye tal fra Undervisningsministeriet viser, at der fortsat laves mange nye praktikpladsaftaler ude på virksomhederne. I årets første to måneder er der indgået 6.000 nye aftaler, og det er en lille stigning i forhold til samme periode sidste år.

Det betyder, at 70.000 elever nu har praktikplads.

Samtidig er antallet af praktikpladssøgende fortsat meget lavt. Under 4.000 søgte ved udgangen af februar 2008, og det er 20 pct. færre end i februar 2007.

Chefkonsulent Simon Neergaard-Holm:

”Praktikpladsmarkedet fremstår i dag meget robust og stabilt. Der indgås fortsat mange aftaler på virksomhederne, og meget få elever står tilbage uden en plads. Faktisk er antallet af søgende i forhold til bestanden af elever med praktikpladsaftale hele nede på fire pct. Der er derfor fortsat mange virksomheder, som ikke får besat ledige praktikpladsstillinger.

De robuste praktikpladstal leverer et godt input til partierne bag Velfærdsaftalen, som inden sommerferien skal drøfte ændringer i Arbejdsgivernes Elevrefusion (AER). De positive praktiktal vidner om, at det er på høje tid, at Folketinget kører den upopulære praktikpladspræmiering, finansieret af AER, i garage – et tiltag, som et tværministerielt udvalg også lagde op til i en rapport tidligere på året.

Incitamentet til at udbyde praktikpladser er i forvejen til stede i en periode med højkonjunktur og overflødiggør praktikpladspræmiering. Præmien er heller ikke synlig og har derfor ingen effekt på virksomhedernes adfærd.”

Uddannelse
24. april 2008
KONTAKT
LÆS MERE
Præmie- ringsordning sendt til tælling
LINKS
EUD praktik- pladssituationen ultimo februar 2008