Dansk Arbejdsgiverforening har den 14. maj 2008 svaret Skatteministeriet i sagen om

Høringssvar vedrørende bekendtgørelse om lønindeholdelse via A-skattetrækket

DA ser frem til, at lønindeholdelse fremover sker via A-skattetrækket.

Henset til problemerne i starten af året ved lanceringen af eIndkomst er det vigtigt at sikre en gnidningsfri overgang til den nye ordning, herunder ikke mindst rettidig og præcis information til virksomhederne.

For så vidt angår forslag om udbytteskat m.v. henvises til eventuelle høringssvar fra DA's medlemsorganisationer.

KONTAKT
Direktør
Fini Beilin
33 38 93 51
fib@da.dk
Publiceret:
14. maj 2008