Velstand vigtigere end finanslov

Flere arbejdspladser og dermed øget velstand bør være fokus for arbejdsmarkedskommissionen.

Arbejdsmarkedskommissionen har i dag holdt sit første møde med arbejdsmarkedets parter og regeringen. DA opfordrer kommissionen til at komme med udspil til reformer, der kan løfte velstanden i hele samfundet – og ikke kun sikre balance i de offentlige kasser.

Henrik Bach Mortensen, direktør:

”Den økonomiske udvikling i Danmark er i disse år og i årene fremover begrænset af mangelen på arbejdskraft. Da store grupper samtidig styrer mod en tidlig tilbagetrækning, er der pres på de offentlige finanser og riget fattes penge. Derfor er det udtryk for godt politisk håndværk, at regeringen nu lader Arbejdsmarkedskommissionen levere bud på nødvendige politiske reformer.

Men en målsætning om bare at kunne finansiere den offentlige sektor er ikke ambitiøs nok. Balance i de offentlige udgifter kan principielt være til stede i både et rigt og et fattigt samfund. Vores ambition skal selvfølgelig være at skabe så rigt et samfund som muligt. Derfor skal fokus i meget højere grad rettes mod at understøtte erhvervslivets muligheder for at skabe arbejdspladser og velstand. Vilkårene for den private beskæftigelse og værdiskabelsen i hele samfundet bør spille en større rolle i den økonomiske politik. Holdbarhed bør være for hele samfundet – ikke kun den offentlige sektor.”

Arbejdsmarked
15. maj 2008
KONTAKT
LINKS
Arbejdsmarked­skommissionen