Dansk Arbejdsgiverforening har den 12. maj 2008 svaret Undervisningsministeriet i sagen om

Høringssvar på udkast til bekendtgørelse om vejledning om valg af uddannelse og erhverv

Dansk Arbejdsgiverforening (DA) er blevet anmodet om at afgive høringssvar på udkast til bekendtgørelse om vejledning om valg af uddannelse og erhverv, jeres reference 061.173.021. DA har følgende bemærkninger:

Vedr. Kapitel 3

Det endelige mål for unges valg af uddannelse og erhverv er, at de unge ved endt uddannelse får beskæftigelse på arbejdsmarkedet. Den store fremadrettede udfordring er, at de unge får de uddannelser, der matcher arbejdsmarkedets behov, og at unge ikke bruger unødvendig lang tid i uddannelsessystemet, fordi de valgte forkert fra start. Det er derfor vigtigt, at der i vejledningen og undervisningen er en bred formidling af viden om arbejdsmarkedet til alle unge.

Alt for mange unge vælger forkert. Det medfører enten frafald, omvalg, eller også står de med en ungdomsuddannelse, som de ikke kan bruge til noget. Det gælder også unge, som ikke tilhører målgruppen for øget vejledning, jf. bekendtgørelsen, kapitel 3 om differentieret vejledning.

Det kan derfor være bekymrende, at der i bekendtgørelsen fremgår, at vejledningen skal differentieres med vægt på unge, der på grund af personlige og faglige vanskeligheder m.v. har et særligt behov for vejledning. Dette efterlader en gruppe af unge, som har behov for vejledning for at vælge rigtigt.

For at sikre, at unge vælger rigtigt, og at unge hermed får en fremtidig fast tilknytning til arbejdsmarkedet, skal alle unge derfor have vejledning i deres valg af uddannelse og erhverv.

KONTAKT
Publiceret:
14. maj 2008