Pensionsloft vil skade fleksibelt arbejdsmarked

Vismændenes forslag om modregning i efterløn ikke vidtgående nok, siger DA, der samtidig er glad for vismændenes forslag om at skære i dagpengeperioden.

”Vismandsrapporten” blev i dag drøftet på et møde i Det økonomiske Råd.

Rapporten beskæftiger sig denne gang særligt med opsparingen i samfundet og herunder ikke mindst med pensionsopsparingen.

I rapporten påpeges, at det samlede pensionssystem og overførselsindkomstsystemet ikke er tilpasset den kraftige opbygning af arbejdsmarkedspensionerne, og at den sammensatte afkastbeskatning af pensionsopsparing i nogle tilfælde er ”konfiskatorisk” høj.

Vismændene foreslår, at modtagere af overførselsindkomster skal indbetale til arbejdsmarkedspension. Her skal staten optræde som arbejdsgiver og indbetale 4 procent, mens overførselsindkomstmodtagerne selv skal betale to procent.

De nuværende regler for modregning i efterløn af pensionsudbetalinger begunstiger efterlønnere, der udskyder efterlønnen i to år. Her foreslår vismændene, at disse begunstigelser kun skal gælde, hvis man udskyder efterlønnen i tre år. Samtidig foreslår vismændene, at alle former for pensionsopsparing bør modregnes i efterlønnen.

Administrerende direktør Jørn Neergaard Larsen:

”Forslaget om, at man skal udskyde efterlønnen i tre i stedet for to år for at få lempelig modregning af pensionsudbetalinger i efterlønnen, er et skridt i den rigtige retning, men er slet ikke vidtgående nok. Hvis ikke det er muligt helt at afskaffe efterlønsordningen, bør der som minimum ske modregning af pensionsopsparing i alle fem år.

Til gengæld skyder vismændene over målet, når de foreslår et loft over pensionsindbetalingerne. Det forslag tager ikke højde for, at lønmodtagere, der forsøger sig som selvstændige eller har en meget ujævn karriere, kan have stærkt svingende indtægter over tiden. Et loft vil derfor begrænse fleksibiliteten på arbejdsmarkedet.

Den nuværende pensionsdækning i folkepensionssystemet for modtagere af overførselsindkomst er fornuftig, og der er ingen grund til at opfinde et pensionsbehov til denne gruppe. Ekstra indbetalinger fra staten til modtagere af overførselsindkomst vil samtidig gøre det mindre attraktivt for denne gruppe at blive selvforsørgende.

Vismændenes forslag om at skære dagpengene ned til to år og seks måneder er velargumenteret. Det dokumenteres i rapporten klart, at ledige i meget høj grad finder et job, når dagpengeperioden udløber. Det er vi enige med vismændene i også vil ske, hvis perioden afkortes fra fire til to et halvt år”.

Arbejdsmarked
27. maj 2008
KONTAKT
Underdirektør
Steen Müntzberg
33 38 92 86
sem@da.dk
Underdirektør
Erik E. Simonsen
33 38 94 13
ees@da.dk
LINKS
Dansk Økonomi, Forår 2008