Afbræk i voksenelever mindsker antallet af praktikpladser

Midlertidigt ophør af voksenlærlingeordning forklarer fald i antallet af nye praktikpladser.

Nye tal fra Undervisningsministeriet viser, at der i årets første kvartal blev indgået over 8.000 uddannelsesaftaler. Det er et fald på 8 pct. i forhold til 1. kvartal sidste år.

Det midlertidige stop for voksenlærlingeordningen med løntilskud i hele marts har medført, at antallet af aftaler med voksenelever fra februar til marts 2008 blev mere end halveret. Når der samtidig var en stor tilgang af elever over 25 år i januar 2008, er der i marts tale om et foreløbigt fald. Voksenlærlingeordningen med løntilskud trådte i kraft på ny d. 17. april.

En anden medvirkende årsag til faldet i uddannelsesaftaler er, at påskedagene i år faldt i marts, mens de i 2007 faldt i april.

Antallet af praktikpladssøgende er helt nede på 3.700, og det er 30 pct. færre end i 2007.

Chefkonsulent Simon Neergaard-Holm:

”Det er glædeligt, at der fortsat indgås mange aftaler om praktikpladser. Den gode udvikling betyder, at skolepraktikordningen stort set er afviklet. Der er nu godt 1.500 elever i skolepraktik med 7.000 for 4 år siden.

På flere beskæftigelsesområder er der mangel på elever, fordi mange unge ikke er parate til at søge de ledige pladser eller flytte efter dem. Virksomhederne har dermed færre kvalificerede ansøgere at tage af, og det vil desværre nok fortsætte sådan. Det betyder, at antallet af praktikpladsaftaler vil stabilisere sig på det nuværende høje niveau.”

Uddannelse
28. maj 2008
KONTAKT
LINKS
Praktikplads­situationen ultimo marts 2008