KonfliktStatistik 1. kvartal 2008

  • Lavere konfliktomfang på DA-området

I 1. kvartal 2008 var der 70 overenskomststridige konflikter, som resulterede i 6.553 tabte arbejdsdage. Konflikterne involverede i gennemsnit 48,6 personer og var af 1,5 dags varighed. Det samlede konfliktomfang var dermed markant lavere end samme kvartal sidste år og lavt i forhold til samme kvartal i de seneste 10 år.

Der var i 1. kvartal 2008 42 konflikter med baggrund i lønspørgsmål. Lønkonflikterne resulterede i 3.075 tabte arbejdsdage, og i gennemsnit var lønkonflikterne af 1,5 dags varighed og involverede 37,5 personer.

Tabellen i læs mere boksen viser de overenskomststridige konflikter i alt samt de overenskomststridige konflikter begrundet i lønkonflikter siden 2003.

Metode

På overenskomstområdet kan arbejdet som udgangspunkt ikke nedlægges så længe overenskomsten løber.

KonfliktStatistikken registrerer alle overenskomststridige konflikter inden for DA-området.

Statistikken bygger på indberetninger om konflikter med oplysninger om konfliktårsag, antal deltagende lønmodtagere samt tidspunkt for iværksættelse og ophør af konflikten. På baggrund af disse oplysninger opgøres antallet af konflikter og varigheden heraf. Desuden er det muligt at beregne antallet af tabte arbejdsdage.

Antal konflikter i kvartalerne kan ikke summeres til året, da samme konflikt enkelte steder er genoptaget i det efterfølgende kvartal, og derfor optræder i begge kvartaler.

En uddybende dokumentation forefindes på DA’s hjemmeside.

Yderligere oplysninger

Den elektroniske publikation KonfliktStatistik 1. kvartal 2008 indeholder yderligere oplysninger om overenskomststridige konflikter og udkommer samme dag som nyhedsbrevet. Henvendelse herom kan ske til DA Forlag, pr. e-mail daforlag@da.dk eller telefon 33 38 92 24.

KONTAKT
Chefkonsulent
Povl-Christian Jensen
33 38 92 80
pcj@da.dk
Publiceret:
2. juni 2008
LÆS MERE
TabelPrintvenlig version