International LønStatistik 1. kvartal 2008

  • Fortsat lav international lønudvikling

Samlet var årsstigningstakten for timefortjenesten i 1. kvartal 2008 for landene i DA’s Internationale Lønstatistik 3,3 pct. inden for fremstilling, 2,4 pct. inden for bygge- og anlæg samt 3,3 pct. inden for handel, jf. tabellen side 2. I samme periode var årsstigningstakten i Danmark hhv. 4,3 pct., 5,5 pct. og 4,7 pct.

Den sammenvejede stigningstakt for statistikkens lande ekskl. Danmark illustrerer tendensen i den generelle lønudvikling i udlandet. I 1. kvartal 2008 lå årsstigningstakterne inden for alle tre hovedbrancher lavere i udlandet end i Danmark, hvilket har været tilfældet i de seneste tolv kvartaler.

Danmark havde i 1. kvartal 2008 den femte højeste årsstigningstakt inden for fremstillingsvirksomhed blandt statistikkens lande, og den laveste årsstigningstakt blandt de nordiske lande, jf. figuren nedenfor.

Metode

Statistikken indeholder lønoplysninger for Danmarks 11 største samhandelslande: Tyskland, Storbritannien, Sverige, USA, Frankrig, Holland, Italien, Belgien, Japan, Norge og Finland.

Den samlede lønudvikling i udlandet, jf. tabellen i læs mere boksen, er baseret på en sammenvejet beregning for de nævnte lande. Hvert land indgår i beregningen med den vægt, som de bidrager med i beregningen af det effektive kronekurs­indeks. For nogle lande foreligger der ikke løntal frem til det aktuelle kvartal. I så fald bruges de seneste tilgængelige løntal fra pågældende land.

Nye løntal for Tyskland

De endelige tal for lønudviklingen i Tyskland i alle fire kvartaler af 2007 er blevet offentliggjort af Statistisches Bundesamt Deutschland, og indgår i denne udgave af den Internationale Lønstatistik.

Fra 1. til 4. kvartal 2007 er lønudviklingen for Tyskland beregnet ved hjælp af en sammenkædning af den nye og den gamle statistik, som beskrevet i det forrige nyhedsbrev. Fra Tysklands tal for 1. kvartal 2008 vil beregningsgrundlaget alene være den nye statistik.

Yderligere oplysninger

Den elektroniske publikation International Lønstatistik 1. kvartal 2008 indeholder detaljerede løntal for statistikkens lande og udkommer sidst i uge 23. Henvendelse herom kan ske til DA Forlag, pr. e-mail daforlag@da.dk eller telefon 33 38 92 24.

KONTAKT
Publiceret:
3. juni 2008
LÆS MERE
TabelPrintvenlig version