Beskæftigelsesindikator 1. kvartal 2008

  • Vækst i beskæftigelsen stoppet

Beskæftigelsen på DA-området er uændret fra 1. kvartal 2007 til 1. kvartal 2008 ifølge DA’s BeskæftigelsesIndikator.

Inden for bygge- og anlægsvirksomhed faldt beskæftigelsen med 1,4 pct. fra 1. kvartal 2007 til 1. kvartal 2008. Beskæftigelsen inden for fremstillingsvirksomhed steg 0,4 pct., mens beskæftigelsen inden for serviceprægede erhverv var uændret i samme periode.

Beskæftigelsen regionalt

Beskæftigelsen steg i Region Hovedstaden, Region Midtjylland og Region Nordjylland, mens den faldt i Region Sjælland og Region Syddanmark. Væksten var størst i Region Nordjylland (2,5 pct.) og lavest i Region Sjælland (-1,4 pct.). I Region København og Region Midtjylland steg beskæftigelsen med 0,3 pct., mens der var et fald i beskæftigelsen i Region Syddanmark på 0,1 pct. fra 1. kvartal 2007 til 1. kvartal 2008.

I tabellerne på side 2 er BeskæftigelsesIndikatoren opdelt på de tre hovedbrancher og de fem regioner. Som markeret i tabellerne er indikatoren flere steder så tæt på nul, at det er usikkert, om indikatoren viser en lille stigning, et lille fald, eller om der er uændret beskæftigelse for gruppen.

Om BeskæftigelsesIndikatoren

BeskæftigelsesIndikatoren giver en tidlig indikation af udviklingen i beskæftigelsen på DA-området hvert kvartal opdelt på regioner og brancher.

Kun virksomheder, der indgår i KonjunkturStatistikken for både 1. kvartal 2007 og 1. kvartal 2008, er med i BeskæftigelsesIndikatoren. Indikatorens metode er dokumenteret i særskilt nyhedsbrev.

KONTAKT
Publiceret:
4. juni 2008
LÆS MERE
TabellerPrintvenlig