Stop for voksenlærlinge – igen

Stop and go for voksenlærlingeordning efterlader tvivl om den politiske vilje til at fortsætte efterspurgt kompetenceudvikling.

Kvoten for voksenlærlinge i store dele af Danmark er brugt op, fremgår det af artikel i Jyllands-Posten d.d. Kun Region Sjælland/Hovedstad har penge til overs, men også her er den tildelte kvote snart opbrugt. Det betyder, at virksomheder ikke længere kan få tilskud til elever over 25 år, der kommer fra beskæftigelse. Der kan fortsat gives tilskud til ledige.

Voksenlærlingeordningen betyder, at virksomheder inden for områder med mangel på arbejdskraft eller gode beskæftigelsesmuligheder kan få et tilskud til at opkvalificere ufaglærte medarbejdere til en erhvervsuddannelse.

Ordningen blev på grund af manglende bevillinger i bero i foråret, men blev genoptaget den 17. april efter vedtagelse af Finansloven for 2008.

Chefkonsulent Simon Neergaard-Holm:

”Det nuværende stop and go for ordningen efterlader en fornemmelse af, at regeringen i realiteten er i gang med at udfase voksenlærlingeordningen for beskæftigede i den form, vi kender den.

Et ophør af ordningen vil medføre mangel på faglært arbejdskraft, fordi virksomhedernes muligheder for at give ufaglærte medarbejdere mulighed opkvalificering med tilskud falder bort.

På samme måde må det også skuffe mange ufaglærte, at de nu mister muligheden for at tilegne sig en kompetencegivende uddannelse inden for de beskæftigelsesområder, hvor der også fremover vil mangle faglært arbejdskraft.”

Uddannelse
4. juni 2008
KONTAKT