Nyt syn på sygefravær nødvendigt

Regeringen har i dag lanceret en handleplan der skal nedbringe sygefraværet med 20 pct. inden 2015.

Handleplanen indeholder 30 forslag der skal nedbringe sygefraværet.

Handlingsplanen indeholder blandt andet følgende forslag:

  • Styrket vejledning for at fastholde medarbejdere
  • Samtale med arbejdsgiver efter 4 ugers sygdom
  • A-kasser skal deltage i sygeopfølgning over for ledige
  • Jobcentre kan give aktive tilbud til sygemeldte
  • Lægeerklæringer ændres til en mulighedserklæring

Jørn Neergaard Larsen, adm. direktør

”Sygefraværet i Danmark er for højt og tilknytningen til arbejdsmarkedet skal forbedres. Det kan kun ske, hvis man styrker samarbejdet mellem virksomheder, myndigheder, medarbejdere og læger, og hvis det personlige ansvar skærpes. Det er også intentionen i regeringens handlingsplan, men der skal mere til.

Der er gode takter i regeringens udspil. Hele grundtanken om at gøre op med, hvornår man er for syg til at gå på arbejde er helt nødvendig. Men det er samtidig afgørende, at virksomhedernes frivillige sociale engagement ikke druknes i bureaukratiske løsninger. For eksempel er forslaget om en lovpligtig samtale efter fire ugers sygdom unødvendigt og det vil kollidere med de private virksomhedernes egen indsats.

Handlingsplanen tager ikke højde for, at sygefraværet er 50 pct. højere i den kommunale sektor end i den private sektor. Der er brug for, at fokus i langt højere grad rettes mod det kommunale sygefravær.

DA er enige i at bedre fastholdelse på arbejdspladsen vil kunne sænke sygefraværet. Men der mangler flere redskaber, der kan understøtte virksomhedernes forsøg på at fastholde medarbejdere.”

Arbejdsmarked
10. juni 2008
KONTAKT
LINKS
Regeringens handlingsplan