Ned med bureaukratiet

Gode takter i Beskæftigelsesministeriets udspil om forenkling af bestræbelserne på at få ledige i job.

Beskæftigelsesministeriet vil forenkle reglerne og mindske bureaukratiet inden for fire områder; modtagelsen i jobcenteret, sygedagpenge, sanktionsreglerne og ungereglerne på beskæftigelsesområdet.

Beskæftigelsesministeriet lancerer derfor en samlet pakke med forslag på de fire områder, der skal skabe sammenhæng mellem de politiske mål i beskæftigelsesindsatsen og dagligdagen i jobcenteret.

Chefkonsulent Jørgen Bang-Petersen:

”Regeringen udspil vil forkorte vejen til arbejdsmarkedet, og mindske bureaukratiet til gavn for beskæftigelsen. Forenkling og effektivisering af reglerne på beskæftigelsesområdet vil betyde, at jobcentrene ikke skal bruge tid på unødig sagsbehandling, men på at få ledige i job og syge tilbage på arbejde.

Det er helt åbenlyst, at it-systemer, der ikke kan tale sammen og andre praktiske problemer, ikke skal være det, der forhindrer en effektiv indsats i jobcentrene. Forslagene er i det store og hele i fin balance i forhold til at lette administrative byrder, men samtidig fastholde en effektiv indsats for den enkelte ledige eller sygemeldte.

De gode takter i regeringens udspil vil forhåbentlig sprede sig i forhold til de gode intentioner regeringen har i forhold til også at lette virksomhedernes administrative byrder.”

Arbejdsmarked
13. juni 2008
KONTAKT
Chefkonsulent
Jørgen Bang-Petersen
33 38 94 14
jbp@da.dk
Underdirektør
Erik E. Simonsen
33 38 94 13
ees@da.dk
LINKS
Regeringens forslag til afbureau-kratisering på beskæftigel­sesområdet