300-timersreglen får flere i job

Når det betaler sig at arbejde, finder flere vej til beskæftigelse.

Hver fjerde finder et job, inden de mister kontanthjælpen, og hver tredje af dem, som mister kontanthjælpen, finder kort tid efter et arbejde. En stor andel af dem som mister kontanthjælpen på grund af 300-timersreglen bliver hjemmegående, viser et nyt studie fra Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI).

Er begge i et ægteskab på kontanthjælp, skal begge, ifølge 300-timersreglen, have mindst 300 timers beskæftigelse inden for to år. Ellers mister den ene part retten til kontanthjælp.

SFI mener, at der er en bemærkelsesværdig beskeden forskel mellem frakendte og ikke-frakendte i omfanget af andre økonomiske tilpasninger som nedsat opsparing, brug af opsparede midler og køb på kredit foruden konkrete udgiftsposter, hvor de har undladt at forbruge eller betale.

SFI’s undersøgelse viser desuden, at kun 45 procent af dem, som frakendes kontanthjælpen søger job, og kun 25 procent af dem i målgruppen, som ikke frakendes kontanthjælp, søger job.

Erik Simonsen, chefkonsulent:

”Det er et ufravigeligt grundvilkår, at kontanthjælp gives som forsørgelsesgrundlag, mod at man står til rådighed for arbejdsmarkedet. Det er stensikkert, at mange af dem i målgruppen ikke var kommet i job, hvis ikke 300-timersreglen eksisterede. Og det er indlysende, at en del af dem, som nu har mistet kontanthjælpen, ikke reelt stod til rådighed for de mange ledige stillinger på arbejdsmarkedet.

300-timersreglen har meget tydeligt vist, at økonomiske incitamenter påvirker lysten til at tage et job og blive en del af det danske arbejdsmarked. Det er et resultat, som skal tages alvorligt, når det snart er tid til at se på andre overførselsgrupper, som dagpengemodtagere og fleksjobbere.

Når det betaler sig at arbejde, finder flere vej til beskæftigelse.”

Arbejdsmarked
24. juni 2008
KONTAKT
LINKS
SFI's rapport