Ingen grund til bekymring

Midlertidigt stop for støtte til voksenlærlinge forklarer mindre fald i antallet af praktikpladser.

Nye tal fra Undervisningsministeriet viser, at der er indgået 10.974 uddannelsesaftaler i perioden 1. januar til 30. april 2008. Det er et fald på 5 pct. i forhold til samme periode sidste år.

4.101 elever søgte ultimo april 2008 praktikplads. Det er et fald på 740 elever eller 15 pct. i forhold til samme tidspunkt sidste år.

Chefkonsulent Simon Neergaard-Holm:

”Vi opererer i øjeblikket på det højeste niveau for indgående uddannelser siden 1996. Derfor bør en opbremsning eller stagnation ikke skabe bekymring. Tværtimod må det forventes, at vi i de kommende måneder ikke vil forsætte med at se stigningstakter som i de foregående år.

Yderligere skal den lille tilbagegang på 5 pct. ses i sammenhæng med, at voksenlærlingeordningen har været sat i bero fra februar til april 2008. Når den økonomiske støtte til voksenlærlinge ophører, er en (mindre) tilbagegang i det samlede antal praktikpladser forventelig.

Der er heller ikke noget unormalt ved faldet i antallet af praktikpladssøgende på dette tidspunkt af året. Ikke bare i år men også i alle tidligere år afspejler faldet skoleårets cyklus – ved afslutningen af de indledende grundforløb på erhvervsskolerne stiger antallet af praktikpladssøgende helt naturligt.”

Uddannelse
25. juni 2008
KONTAKT
LINKS
EUD praktikplads­situationen april 2008