Dansk Arbejdsgiverforening har den 20. juni 2008 svaret Undervisningsministeriet i sagen om

Høringssvar på udkast til bekendtgørelse om den selvvalgte opgave i 10. klasse

Dansk Arbejdsgiverforening (DA) er blevet anmodet om at afgive høringssvar på forslag til bekendtgørelse om den selvvalgte opgave i 10. klasse, jeres reference 084.667.021.

DA skal bemærke, at det kan undre, at det i lovgivningen er valgfrit for den enkelte elev, om opgaven skal bedømmes med en karakter. DA mener, at det vil styrke den samlede bedømmelse af opgaven, hvis det er obligatorisk, at der både gives karakter og en skriftlige vurdering af opgaven.

DA henviser i øvrigt til høringssvar fra medlemsorganisationerne.

KONTAKT
Publiceret:
23. juni 2008