OECD: Danmark er god til at forny erhvervsuddannelserne

Rammerne for fornyelse er helt rigtige, men vi forsker for lidt i erhvervsuddannelserne, siger OECD.

OECD har analyseret det danske erhvervsuddannelsessystem og konkluderer, at Danmark har opbygget et system med en udstrakt evne til at tilpasse sig en verden i hastig forandring. Analysen er foretaget på grundlag af samtaler med politikere, repræsentanter for arbejdsmarkedets parter, erhvervsskoler, lærere og elever.

Det er kendetegnende for de danske erhvervsuddannelser, at de reformeres gennem en trinvis proces, der involverer alle aktører på uddannelsesområdet.

OECD anbefaler, at danskerne skal begynde at forske mere i erhvervsuddannelserne. Reformerne i Danmark bygger i høj grad på den viden, som aktørerne i reformprocessen har og i mindre grad på formel forskning. På sigt kan det blive en svaghed i kommende reformer af EUD.

Chefkonsulent Simon Neergaard-Holm:

”Det er også vores erfaring, at de senere års reformer af erhvervsuddannelserne har fungeret tilfredsstillende. Vi har fået gennemført en række væsentlige ændringer, der vil være med til at fremtidssikre uddannelserne men herudover vil øget forskning i erhvervsuddannelser både kunne styrke fornyelse og gennemførelse af fornyelsesprocesser.

Vi har en udfordring i at sikre, at der bliver fulgt ordentligt op på reformerne. Der er måske en tendens til at læne sig for meget tilbage i stolen, når en reform er gennemført. Her er det vigtigt, at alle intentioner bliver ført ud i livet gennem en effektiv implementering, at de økonomiske og menneskelige ressourcer er til stede, og at der laves en grundig evaluering, så vi kan se, hvad der virker.”

Uddannelse
30. juni 2008
KONTAKT
LINKS
OECD study of systemic innovation in VET