Dansk Arbejdsgiverforening har den 20. juni 2008 svaret Undervisningsministeret i sagen om

Høringssvar på udkast til bekendtgørelse om vejledning om valg af videregående uddannelse

Dansk Arbejdsgiverforening (DA) er blevet anmodet om at afgive høringssvar på forslag til udkast til bekendtgørelse om vejledning om valg af videregående uddannelse, j.nr. 056.657.021.

DA henviser til bemærkninger fra DA’s medlemsorganisationer.

KONTAKT
Publiceret:
1. juli 2008