Dansk Arbejdsgiverforening har den 20. juni 2008 svaret Undervisningsministeriet i sagen om

Høringssvar på udkast til bekendtgørelse om vejledning om gennemførelse af uddannelser på Undervisningsministeriets område

Dansk Arbejdsgiverforening (DA) er blevet anmodet om at afgive høringssvar på udkast til bekendtgørelse om vejledning om gennemførelse af uddannelser på Undervisningsministeriets område, jeres reference 056.667.021. DA har følgende bemærkninger:

Kvalitetssikring

DA finder det positivt, at uddannelsesinstitutionerne skal have et system til kvalitetsudvikling og kvalitetssikring af vejledningen, men DA finder, at systemet bør være mere specifikt.

Risiko for frafald

DA finder det positivt, at uddannelsesinstitutionerne i tilfælde af, at der er risiko for, at en elev eller studerende afbryder et uddannelsesforløb, skal tilbyde eleven en samtale og underrette Ungdommens Uddannelsesvejledning. DA så imidlertid gerne, at bekendtgørelsen nærmere konkretiserer, hvilke risikofaktorer der kan indgå i en vurdering af unges risiko for frafald. Fravær bør være en af de indikatorer.

DA henviser i øvrigt til medlemsorganisationernes høringssvar.

KONTAKT
Publiceret:
1. juli 2008