Kommissionen satser på flexicurity

Ny ”socialpakke” fra Kommissionen med langt større vægt på medlemslandenes eget ansvar og flexicurity

Kommissionen har i dag offentliggjort en omfattende pakke på det social- og arbejdsmarkedspolitiske område. Pakken indeholder både konkrete initiativer og mere løse målsætninger. Flere af dem bliver først beskrevet nærmere på et senere tidspunkt.

Socialpakken er en opdatering af pakken fra 2005, men indeholder et tydeligt kursskifte, hvor Kommissionen nu er mindre ivrig efter at regulere og i højere grad ser sig som fødselshjælper og indpisker i landenes reformer. Kommissionen understreger dog, at hvis parterne eller landene ikke leverer ”varen”, vil den skride til regulering.

De fem centrale udfordringer for arbejdsmarkeds- og socialpolitikken er ifølge Kommissionen:

  • Globaliseringen
  • Den teknologiske udfordring
  • Den demografiske udfordring
  • Indvandringen
  • Klimaforandringerne

Konkret nævner Kommissionen, at Arbejdsstyrken vil falde med næsten 50 mio. frem til 2050 og at seks mio. unge hvert år dropper ud af uddannelsessystemet uden en kompetencegivende uddannelse.

Med udgangspunkt i de principper om flexicurity, som Kommissionen vedtog for et halvt år siden, er det EU’s opgave at ”hjælpe” medlemsstaterne til at modernisere deres arbejdsmarkeder.

Kommissionen vil nøje overvåge den stigende jobmobilitet og opfordrer samtidig landene og arbejdsmarkedets parter til at drøfte konsekvenserne af den stigende mobilitet.

En anden prioritet er bekæmpelse af forskelsbehandling og fremme af ligestilling.

Ansættelsesretschef Flemming Dreesen:

”Kommissionens pakke afspejler, at Europa står over for gigantiske udfordringer som følge af, at mange mio. forsvinder fra arbejdsstyrken, samtidig med at der bliver flere ældre.

Der er først og fremmest grund til at glæde sig over, at Kommissionen tager udfordringerne alvorligt, men også over at kommissionen har erkendt, at udfordringerne på det sociale og arbejdsmarkedspolitiske område løses bedst af parterne og de enkelte lande. Harmoniseringskrav og direktiver er minimeret eller skiftet ud med partnerskaber og koordinering med udgangspunkt i bl.a. flexicurity.

I de konkrete forslag i pakken ligger der både surt og sødt, ligesom pakken både indeholder forslag, der formentlig kan gennemføres, og andre, som hverken kan eller bør komme op at flyve. Det vil der blive lejlighed til at forholde sig til, når de enkelte forslag skal udmøntes, men foreløbigt er det positivt, at Kommissionen viser, at den har erkendt de store udfordringer, Europa står over for.”

EU og internationalt
2. juli 2008
KONTAKT
Ansættelsesretschef
Flemming Dreesen
33 38 94 10
fld@da.dk
LINKS
Kommissionens udspil