Lave ledighedstal beviser behovet for de nye lempeligere udlændigeregler

Med det fortsatte fald i ledigheden er der stadig et betydeligt behov for tilførsel af arbejdskraft til erhvervslivet.

Danmarks Statistik har i dag offentliggjort nye ledighedstal for juni 2008.

Ledigheden falder fortsat og udgør 45.600 personer, svarende til en ledighedsprocent på 1,6 pct.

Arbejdsmarkedsstyrelsens tal for rekrutteringssituationen i 1. halvår af 2008 viste, at virksomhederne gik forgæves efter medarbejdere til 39.000 stillinger, og fordelingen på brancher viser, at 80 pct. af den forgæves rekruttering var i den private sektor.

Chefkonsulent Henning Gade:

”De mange forgæves rekrutteringer i det private erhvervsliv og det fortsatte fald i ledigheden understreger behovet for en øget tilførsel af kvalificeret arbejdskraft såvel fra udlandet som fra gruppen, der i dag står uden for arbejdsmarkedet.

Med de nye regler for kvalificeret udenlandsk arbejdskraft fra tredje-lande til det danske arbejdsmarked som trådte kraft i denne måned er mulighederne for tiltrækning af kvalificeret arbejdskraft stærkt forbedrede. De betyder bl.a. en ny jobkortordning med udvidet positivliste og en nedsættelse af indtægtsgrænsen til 375.000 kr. Også en ny Green Card-ordning for højtudannnede, en koncernvisumordning og en udfasning af overgangsordningen for arbejdskraft fra de nye EU-medlemslande i Østeuropa kan komme det betrængte danske arbejdsmarked til undsætning.

Der vil dog fortsat være behov for langsigtede reformer, så virksomhederne kan drage nytte af de over 800.000 personer i den arbejdsdygtige alder, som er blevet gjort inaktive i forhold til arbejdsmarkedet.”

Arbejdsmarked
31. juli 2008
KONTAKT