Personaleomsætning 2007

  • Årlig tilgang på 31,0 pct. og afgang på 28,8 pct.

Med dette nyhedsbrev offentliggøres hovedresultaterne fra DA’s PersonaleomsætningsStatistik for 2007.

Den samlede tilgang på hele DA-området var i 2007 31,0 pct. Tilgangen for arbejdere var 33,4 pct. og var dermed klart højere end tilgangen for funktionærer, som var 26,9 pct.

Den samlede afgang på hele DA-området var i 2007 28,8 pct. Også afgangen var med 32,3 pct. for arbejdere højere end for funktionærer, hvor den var 23,0 pct.

Den generelt højere personaleomsætning for arbejdere end for funktionærer ses også inden for de tre hovedbrancher fremstillingsvirksomhed, bygge- og anlægsvirksomhed samt serviceprægede erhverv.

Fordelt på delbrancher ses den største tilgang inden for detailhandel på 45,8 pct. Mens den største afgang ses inden for hotel- og restaurationsvirksomhed på 47,1 pct., jf. tabel side 2. Den næststørste tilgang er inden for hotel- og restaurationsvirksomhed og den næststørste afgang er inden for forretningsservice. Den mindste tilgang ses inden for kemisk, gummi- og plastindustri på 16,8 pct. Mens den mindste afgang ses inden for maskin- og elektronikindustri på 17,4 pct.

Den kvartalsvise til- og afgang på hele DA-området lå for alle fire kvartaler i 2007 mellem 9,1 pct. og 12,3 pct. Fordelt på hovedbrancher ses den største personaleomsætning generelt inden for bygge- og anlægsvirksomhed, jf. tabellen i læs mere boksen.

Et særskilt notat med detaljeret beskrivelse af principperne for beregning af personaleomsætningen kan rekvireres ved henvendelse til DA.

Yderligere oplysninger

Den elektroniske publikation Personaleomsætning 2006, der forventes at udkomme onsdag den 6. august 2008, indeholder en mere detaljeret beskrivelse af personaleomsætningen. Henvendelse herom kan ske til DA Forlag på e-mail daforlag@da.dk eller telefon 33 38 92 24.

KONTAKT
Publiceret:
5. august 2008
LÆS MERE
TabelPrintvenlig