Regionalt nyhedsbrev 3/2008

Resultatopfølgning af beskæftigelsesplanen i LBR

I løbet af august måned 2008 har LBR den sidste behandling af forslaget til beskæftigelsesplan for 2009. Når forslaget er sendt videre til den endelige godkendelse i kommunalbestyrelsen (den kommunale del) og i driftsregionen (den statslige del), er det vigtigt, at LBR i løbet af efteråret 2008 får drøftet og evt. justeret, hvorledes den løbende opfølgning af gennemførelsen af beskæftigelsesplanen skal ske.

Talmaterialet til brug for den løbende opfølgning er meget omfattende. Bl.a. udarbejder Arbejdsmarkedsstyrelsen - på baggrund af jobcentrenes løbende indberetninger til ”Jobindsats.dk” - månedsvis en resultatoversigt vedrørende de generelle (landsdækkende) indsatsområder. Derudover udarbejder beskæftigelsesregionen hvert kvartal både nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i det enkelte jobcenter og for regionen som helhed.

Præsentationen og drøftelsen i LBR

Jobcentrene udarbejder allerede forskellige resultatopfølgninger til LBR. Videresendelsen af beskæftigelsesplanen for 2009 er imidlertid en god anledning for LBR til på et kommende møde at sætte fokus, om den resultatopfølgning, som jobcentret har udviklet i løbet af det sidste 1-1½ år:

 • Er overskuelig og samtidig dækkende for hele jobcentrets indsats
 • Giver fyldestgørende forklaringer på evt. afvigelser fra planen
 • Giver LBR mulighed for at drøfte supplerende initiativer
 • Giver LBR mulighed for at benchmarke resultaterne med indsatsen i andre jobcentre

Nye formænd i RBR

Pr. juni 2008 har der været formandsskifte i de fire RBR (og i en række LBR). Formandsposterne i RBR er nu besat således:

RBR Region Nordjylland: Underdirektør Christian H. Brosolat, Aalborg Portland A/S

RBR Region Midtjylland: Underdirektør Kaj Ørndrup Nielsen, Grundfos A/S

RBR Region Syddanmark: Direktør Ib Haahr, Thorvald Pedersen, Per Laulund A/S

RBR Region Hovedstaden & Sjælland: Formand Peter Kay Mortensen, LO Storkøbenhavn

(Her fortsatte HR-konsulent Leif Elken, TDC som næstformand)

Intro-kurser for nye arbejdsgiverrepræsentanter i LBR

DA afholder i efteråret 2008 to introkurser for nye LBR-medlemmer. Kurserne holdes:

 • Onsdag den 1. oktober 2008 på Sørup Herregaard ved Ringsted og
 • Onsdag den 8. oktober 2008 på Hotel Munkebjerg ved Vejle

Nye arbejdsgiverrepræsentanter vil blive kontaktet direkte. Andre interesserede arbejdsgiverrepræsentanter bedes selv rette henvendelse Per Hersby på pdh@da.dk.

Invitation til VIP2 temamøder om jobpakker

DA, LO og KL’s fælles integrationsprojekt – VIP2 – inviterer LBR-medlemmer, politikere og jobcenterchefer i alle kommuner til at få mere at vide om de særlige jobpakker. Det sker på en møderække i september 2008. Møderne holdes således:

 • Gladsaxe: Mandag den 8. september kl. 17.00-19.30
 • Aarhus: Onsdag den 10. september kl. 17.00-19.30
 • Aabenraa: Torsdag den 11. september kl. 17.00-19.30
 • Fredensborg: Mandag den 15. september kl. 17.00 -19.30
 • Slagelse: Torsdag den 18. september kl. 17.00-19.30

Tilmelding: www.VIP2.dk eller til Anita Oien på ano@da.dk.

KONTAKT
Chefkonsulent
Jens Troldborg
33 38 94 30
jet@da.dk
Publiceret:
13. august 2008