Respekter de unges valg af arbejde frem for uddannelse

For få unge gennemfører en uddannelse. Heldigvis får de job i stedet.

En ny undersøgelse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd viser, at andelen af unge, der får en ungdomsuddannelse er faldet fra 83 pct. i 2000 til 80 pct. i 2006.

Regeringen har sat sig som mål, at 85 pct. af de unge i 2010 og 95 pct. af de unge i 2015 skal gennemføre en ungdomsuddannelse.

Chefkonsulent Simon Neergaard-Holm:

”95 pct. af de unge mellem 15 og 24 år er allerede i dag i gang med enten uddannelse eller arbejde, og det er rekord i OECD. Mange af de unge i beskæftigelse får derved fodfæste på arbejdsmarkedet – et fodfæste der senere kan følges op med en uddannelse f.eks. som voksenlærling eller gennem en grunduddannelse for voksen (GVU).

På trods af den gunstige ungesituation er behovet for at gøre en større indsats for, at flere unge gennemfører en ungdomsuddannelse stadig udtalt. I de næste 20 år kommer virksomhederne til at mangle arbejdskraft.

Regeringen må derfor sætte større fokus på at nedbringe frafaldet på erhvervsuddannelserne. Den indsats bør starte allerede i folkeskolen, hvor de unge skal forlade folkeskolen med de nødvendige forudsætninger for at gå videre i uddannelsessystemet.”

Uddannelse
18. august 2008
KONTAKT
LINKS
Undersøgelse fra AE-Rådet