BeskæftigelsesIndikator på DA-området 2. kvartal 2008

  • Svagt fald i beskæftigelsen
  • Stort fald i bygge- og anlæg

Beskæftigelsen på DA-området faldt med 0,5 pct. fra 2. kvartal 2007 til 2. kvartal 2008 ifølge DA’s BeskæftigelsesIndikator.

Inden for bygge- og anlægsvirksomhed faldt beskæftigelsen med 3,1 pct. fra 2. kvartal 2007 til 2. kvartal 2008. Beskæftigelsen inden for fremstillingsvirksomhed faldt med 0,5 pct., mens beskæftigelsen inden for serviceprægede erhverv steg med 0,3 pct. i samme periode.

Beskæftigelsen regionalt

Beskæftigelsen steg i Region Midtjylland og Region Nordjylland, mens den faldt i Region Hovedstaden, Region Sjælland og Region Syddanmark. Væksten var størst i Region Nordjylland (3,1 pct.), mens der var størst fald i Region Sjælland (-3,4 pct.). I Region Midtjylland steg beskæftigelsen med 0,7 pct., mens der var et fald i beskæftigelsen i Region Syddanmark og Region Hovedstaden på hhv. 1,5 pct. og 0,4 pct. fra 2. kvartal 2007 til 2. kvartal 2008.

I tabellerne i Læs mere boksen er BeskæftigelsesIndikatoren opdelt på de tre hovedbrancher og de fem regioner. Som markeret i tabellerne er indikatoren flere steder så tæt på nul, at det er usikkert, om indikatoren viser en lille stigning, et lille fald, eller om der er uændret beskæftigelse for gruppen.

Om BeskæftigelsesIndikatoren

BeskæftigelsesIndikatoren giver en tidlig indikation af udviklingen i beskæftigelsen på DA-området hvert kvartal opdelt på regioner og brancher.

Kun virksomheder, der indgår i KonjunkturStatistikken for både 2. kvartal 2007 og 2. kvartal 2008, er med i BeskæftigelsesIndikatoren. Indikatorens metode er dokumenteret i særskilt nyhedsbrev.

KONTAKT
Chefkonsulent
Martin Jeppesen
33 38 93 57
maj@da.dk
Publiceret:
22. august 2008
LÆS MERE
TabellerPrintvenlig version