Praktikpladstal bedre end forventet

Beskedent fald i antallet af praktikpladser og lidt færre, der mangler praktikplads

Antallet af praktikpladser i 1. halvår i år er kun faldet meget beskedent. Umiddelbart er tallet gået ned med 1.710 til 16.911, men Undervisningsministeriet forventer, at langt den største del af denne nedgang kan forklares med omlægninger i skolernes administrationssystemer og vil blive korrigeret ved næste månedsopgørelse.

Opgørelsen viser i øvrigt, at:

Der er 3 pct. flere uddannelsesaftaler i gang pr. 31. juni 2008 end på samme tid sidste år.

Nytilgangen til skolepraktik er faldet med 7 procent.

Chefkonsulent Simon Neergaard-Holm:

”Det er glædeligt, at antallet af praktikpladsaftaler fortsat befinder sig på et meget højt niveau. Vi havde forventet, at ophør af tilskud til voksenlærlinge, mangel på elever inden for visse beskæftigelsesområder og en lille nedgang af aktiviteterne inden for nogle brancher ville have medført et større fald. De unge i Danmark har fortsat alle muligheder for at få praktikpladser.  

Samtidig er antallet af praktikpladssøgende faldet en lille smule, så kun 4.500 er på vej mod praktikplads. De fleste af disse får praktikplads inden for de næste 3 måneder”.

Uddannelse
21. august 2008
KONTAKT
LINKS
Praktikplads­situationen ultimo juni 2008