International Lønstatistik 2. kvartal 2008

  • Fortsat lavere international lønudvikling

Samlet var årsstigningstakten for timefortjenesten i 2. kvartal 2008 for landene i DA’s Internationale Lønstatistik 3,2 pct. inden for fremstilling, 3,3 pct. inden for bygge- og anlæg samt 3,0 pct. inden for handel, jf. tabellen i Læs mere boksen. I samme periode var årsstigningstakten i Danmark hhv. 4,7 pct., 4,3 pct. og 4,6 pct.

Den sammenvejede stigningstakt for statistikkens lande ekskl. Danmark illustrerer tendensen i den generelle lønudvikling i udlandet. I 2. kvartal 2008 lå årsstigningstakterne inden for alle tre hovedbrancher lavere i udlandet end i Danmark, hvilket har været tilfældet i de seneste tretten kvartaler.

Danmark havde i 2. kvartal 2008 den fjerde højeste årsstigningstakt inden for fremstillingsvirksomhed blandt statistikkens lande, jf. figuren nedenfor.

Metode

Statistikken indeholder lønoplysninger for Danmarks 11 største samhandelslande: Tyskland, Storbritannien, Sverige, USA, Frankrig, Holland, Italien, Belgien, Japan, Norge og Finland.

Den samlede lønudvikling i udlandet, jf. tabellen i Læs mere boksen, er baseret på en sammenvejet beregning for de nævnte lande. Hvert land indgår i beregningen med den vægt, som de bidrager med i beregningen af det effektive kronekurs­indeks. For nogle lande foreligger der ikke løntal frem til det aktuelle kvartal. I så fald bruges de seneste tilgængelige løntal fra det pågældende land.

Yderligere oplysninger

Den elektroniske publikation International Lønstatistik 2. kvartal 2008 indeholder detaljerede løntal for statistikkens lande og udkommer i uge 35. Henvendelse herom kan ske til DA Forlag, pr. e-mail daforlag@da.dk eller telefon 33 38 92 24.

KONTAKT
Publiceret:
25. august 2008
LÆS MERE
TabelPrintvenlig version