Lav ledighed kan fastholdes gennem reformer

Det fortsatte ledighedsfald sætter arbejdsmarkedskommissionens udspil i perspektiv.

Danmarks Statistik har i dag offentliggjort nye ledighedstal for juli 2008.

Ledigheden falder fortsat og udgør 44.000 personer, svarende til en ledighedsprocent på 1,6 pct.

Chefkonsulent Jørgen Bang-Petersen:

”Den faldende ledighed understreger meget tydeligt behovet for reformer i arbejdsmarkedspolitikken, der kan skaffe virksomhederne flere medarbejdere.

Arbejdsmarkedskommissionens udspil, der netop i dag drøftes med arbejdsmarkedets parter, bør derfor straks omsættes til politisk handling.

En bred vifte af initiativer er nødvendig. Initiativer, der strækker sig over at ændre på vilkårene for tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet over dagpengesystemet og til reformer af den aktive beskæftigelsespolitik.

Intet skal lades uprøvet. Nu handler det om at få truffet de nødvendige politiske beslutninger, som kan sikre vækst og velstand i årene fremover.”

Arbejdsmarked
27. august 2008
KONTAKT
Chefkonsulent
Jørgen Bang-Petersen
33 38 94 14
jbp@da.dk