KonfliktStatistik 2. kvartal 2008

  • Gennemsnitligt konfliktomfang

I 2. kvartal 2008 var der 153 overenskomststridige arbejdsstandsninger, som resulterede i 15.877 tabte arbejdsdage. Arbejdsstandsningerne involverede i gennemsnit 62,7 personer og var af 2,2 dags varighed. Det samlede omfang af arbejdsstandsninger var dermed markant lavere end samme kvartal sidste år, men gennemsnitligt i forhold til tidligere år uden overenskomstforhandling, jf. figuren.

Der var i 2. kvartal 2008 102 arbejdsstandsninger med baggrund i lønspørgsmål. Disse resulterede i 10.705 tabte arbejdsdage, og i gennemsnit var arbejdsstandsninger på baggrund af lønspørgsmål af 2,6 dags varighed og involverede 52,8 personer.

Tabellen i Læs mere boksen viser de overenskomststridige arbejdsstandsninger i alt samt de overenskomststridige arbejdsstandsninger begrundet i lønspørgsmål siden 2003.

Metode

På overenskomstområdet kan arbejdet som udgangspunkt ikke nedlægges så længe overenskomsten løber.

KonfliktStatistikken registrerer alle overenskomststridige arbejdsstandsninger inden for DA-området. Arbejdsstandsningerne opgøres pr. arbejdssted.

Statistikken bygger på indberetninger om arbejdsstandsninger med oplysninger om årsag, antal deltagende lønmodtagere samt tidspunkt for iværksættelse og ophør af arbejdsstandsningen. På baggrund af disse oplysninger opgøres antallet af arbejdsstandsninger og varigheden heraf. Desuden er det muligt at beregne antallet af tabte arbejdsdage.

Antal arbejdsstandsninger i kvartalerne kan ikke summeres til året, da samme arbejdsstandsning enkelte steder er genoptaget i det efterfølgende kvartal, og derfor optræder i begge kvartaler.

En uddybende dokumentation forefindes i Læs mere boksen.

Yderligere oplysninger

Den elektroniske publikation KonfliktStatistik 2. kvartal 2008 indeholder yderligere oplysninger om overenskomststridige konflikter og udkommer i uge 36. Henvendelse herom kan ske til DA Forlag, pr. e-mail daforlag@da.dk eller telefon 33 38 92 24.

KONTAKT
Chefkonsulent
Povl-Christian Jensen
33 38 92 80
pcj@da.dk
Publiceret:
1. september 2008
LÆS MERE
TabelPrintvenlig versionDokumentation