FraværsStatistik 2007

  • Lille fald i sygefraværet
  • Samme niveau som gennemsnittet for de sidste 10 år

Hovedresultater

Det samlede fravær på DA-området udgjorde i 2007 5,3 pct. af den mulige arbejdstid. Heraf udgjorde sygefravær 3,9 pct.point, jf. figuren nedenfor.

Fraværsprocenten er lavere for funktionærer end for arbejdere. Det samlede fravær for arbejdere udgjorde i 2007 6,2 pct., mens det udgjorde 4,4 pct. for funktionærer, jf. tabellen i Læs mere boksen.

For både arbejdere og funktionærer er fraværet lavere for mænd end for kvinder. Det samlede fravær var 5,4 pct. for mandlige arbejdere og 9,0 pct. for kvindelige arbejdere. Heraf udgjorde sygefraværet hhv. 4,6 og 6,7 pct.point.

For funktionærer var det samlede fravær 2,7 pct. for mænd og 7,1 pct. for kvinder. Heraf udgjorde sygefraværet hhv. 2,1 og 3,8 pct.point.

Udviklingen i fravær

Sygefraværet på DA-området faldt med 0,5 pct.point fra 2006 til 2007 til et niveau, der svarer til gennemsnittet for de seneste 10 år, jf. figuren herunder.

Faldet afspejler et fald i sygefraværet for mandlige arbejdere og kvindelige funktionærer. Mandlige funktionærer har samme sygefraværsprocent som i 2006, og sygefraværet for de kvindelige arbejdere er steget.

Det samlede fravær er tilsvarende faldet 0,5 pct. point fra 2006 til 2007 til et niveau lidt under gennemsnittet for de seneste 10 år. Udover udviklingen i sygefraværet kan faldet tilskrives fald i andet fravær og fald i fravær forårsaget af arbejdsulykker. I modsat retning trækker en stigning i barselsfraværet fra 0,7 til 0,9 pct. af mulig arbejdstid. Fravær som følge af børns sygdom er uændret fra 2006 til 2007.

Udviklingen for hele stikprøven er stort set den samme som udviklingen, hvis kun identiske grupper indgik i beregningen. En identisk gruppe opfylder at tidslønnede og/eller fastlønnede på samme arbejdssted er med i datagrundlaget i begge år. Det større datagrundlag i 2007 ser dermed ikke ud til at påvirke resultaterne.

Metode

Fraværsprocenten er beregnet som antal registrerede fraværstimer i procent af antal mulige arbejdstimer i året fratrukket feriedage, afholdte feriefridage, særlige feriedage og omsorgsdage.

I FraværsStatistik 2007 indgår i alt ca. 355.000 medarbejdere på DA-området.

Datagrundlaget for årets FraværsStatistik er dermed større i forhold til sidste år på grund af bedre indberetninger fra virksomhederne. Samtidig er der gennemført en mindre forbedring i beregningen af vægte, som har marginal betydning for de her viste resultater. Forbedringen medfører en stigning på 0,03 pct. point. i fravær i alt for alle lønmodtagere.

Alle resultater for 2007 er sammenvejet på baggrund af antal helårsbeskæftigede i DA's StrukturStatistik 2007.

Læs mere om metoden i dokumentationen i læs mere boksen.

Yderligere oplysninger

Den elektroniske publikation (pdf), FraværsStatistik 2007, udkommer dags dato og indeholder mere detaljerede fraværsoplysninger.

Statistikken (pdf) kan rekvireres af alle ved henvendelse til DA's forlag på e-mail daforlag@da.dk eller telefon 33 38 92 24. Den koster 196,- kr.

KONTAKT
Chefkonsulent
Martin Jeppesen
33 38 93 57
maj@da.dk
Publiceret:
12. september 2008
LÆS MERE
TabelPrintvenlig versionDokumentation