Alt for få unge tager uddannelsen beregnet for bogligt svage

Den erhvervsfaglige grunduddannelse (EGU) har slet ikke fået det nødvendige fodfæste hos den store andel af unge, der har brug for praktisk orienteret uddannelse.

Undervisningsministeriet har netop offentliggjort de seneste tal for tilgangen til EGU. De viser en stigning på bare 3 pct. fra 2006 til 2007.

Erhvervsgrunduddannelsen er en kompetencegivende uddannelse af 1½ til 3 års varighed, hvor eleven er skiftevis på skole og i praktik. Uddannelsen retter sig mod unge, der ikke umiddelbart kan gennemføre en erhvervsuddannelse.

Chefkonsulent Ann B. Poulsen:

”Den ubetydelige stigning i tilgangen til EGU er slet ikke tilfredsstillende. Det understreger nødvendigheden af at få udbredt kendskabet til uddannelsen overfor den store gruppe er unge, der ellers ikke når i mål med en kompetencegivende uddannelse.

Man må derfor glæde sig over, at Kommunernes Landsforening og Undervisningsministeriet i et nyt projekt ”Sæt skub i EGU” netop har det som mål.

Det er tvingende nødvendigt, at endnu flere unge opnår de nødvendige kvalifikationer til at få fodfæste på det arbejdsmarked, der i den grad efterspørger kvalificeret arbejdskraft.”

Uddannelse
19. september 2008
KONTAKT
Chefkonsulent
Ann B. Poulsen
33 38 94 15
abp@da.dk
LINKS
Om projektet "Sæt skub i EGU"