Dansk Arbejdsgiverforening har den 25. august 2008 svaret Undervisningsministeriet i sagen om

DA’s høringssvar til udkast til ændring af bekendtgørelse om procedure for ansøgning til og koordinering af uddannelsesinstitutionernes optagelse af ansøgere til ungdomsuddannelser og om meddelelse til Ungdommens Uddannelsesvejledning (Procedurebekendtgørelsen)

DA er blevet anmodet om bemærkninger til udkast til ændring af procedure-bekendtgørelse, j. nr. 068.373.021. DA henviser til høringssvar fra DA’s medlemsorganisationer.

KONTAKT
Publiceret:
28. august 2008