Dansk Arbejdsgiverforening har den 10. september 2008 svaret Integrationsministeriet i sagen om

DA’s høringssvar på forslag til lov om ændring af udlændingeloven

DA har modtaget høring om forslag til ændring af udlændingeloven (udelukkelse, afvisning m.v. af udlændinge opført på EU’s og FN’s sanktionslister, videregivelse af oplysninger til anklagemyndigheden med henblik på efterforskning af forbrydelser, udvisning på grund af dom for tilskyndelse til eller offentlig billigelse af terrorrelaterede forbrydelser, gennemførelse af SIS II-forordningen m.v.), j.nr. 2007/4000-97.

Da forslaget til lovændringen ligger uden DA’s virkefelt, skal DA henvise til høringssvar fra DA’s medlemsorganisationer.

KONTAKT
Chefkonsulent
Berit Toft Fihl
33 38 93 90
btf@da.dk
Publiceret:
15. september 2008