Opgaven kan løses

Arbejdsmarkedskommissionen dokumenterer, at det er muligt at løse Danmarks balanceproblemer. Nu mangler kun de nødvendige politiske beslutninger, mener DA.

Arbejdsmarkedskommissionen har i dag fremlagt 26 konkrete forslag, der vil øge beskæftigelsen væsentligt på både kort og længere sigt.

I første omgang vil forslagene øge beskæftigelsen med 36.000, men allerede efter fem-ti år vil effekten af forslagene give 114.000 flere beskæftigede.

Forslagene fordeler sig på fire hovedområder:

  • Kortere dagpengeperioder og billigere arbejdsløshedsforsikring
  • Fremrykket aktiv beskæftigelsesindsats
  • Lettere adgang til udenlandsk arbejdskraft
  • Hurtigere indfasning af efterlønsreform

Direktør Henrik Bach Mortensen:

”Arbejdsmarkedskommissionens forslag dokumenterer, at det er muligt at løse de store balanceproblemer.

Både private og offentlige virksomheder kommer massivt til at mangle medarbejdere i de kommende år, og staten kommer lige så massivt til at mangle indtægter på grund af flere ældre og færre yngre. Men den gode nyhed er: Det er muligt at gøre noget ved det.

Med de problemer vi står over for, er der ikke plads til småpilleri. Det er ganske befriende, at kommissionen konstaterer, at der ikke er nogen grund til at vente med at gennemføre de ændringer i efterlønsordningen, som politikerne allerede har aftalt. Det er nemlig allerede nu, vi har brug for disse ændringer.

Løsningerne på problemerne er præsenteret. Nu mangler kun de nødvendige politiske beslutninger”.

Arbejdsmarked
29. september 2008
KONTAKT
Underdirektør
Erik E. Simonsen
33 38 94 13
ees@da.dk
LINKS
Arbejdsmarked­skommissionens pressemeddelelse