Uansvarligt at sænke ambitionerne

Manglen på arbejdskraft er dansk økonomis største udfordring. Opgaven både kan og skal løses nu.

Arbejdskommissionens forslag til reformer som kan få flere i beskæftigelse blev i dag diskuteret på trepartsmøde på Christiansborg

I første omgang vil forslagene øge beskæftigelsen med 36.000, men allerede efter fem-ti år vil effekten af forslagene give 114.000 flere beskæftigede.

Forslagene fordeler sig på fire hovedområder:

  • Kortere dagpengeperioder og billigere arbejdsløshedsforsikring
  • Fremrykket aktiv beskæftigelsesindsats
  • Lettere adgang til udenlandsk arbejdskraft
  • Hurtigere indfasning af efterlønsreform

Jørn Neergaard Larsen, adm. direktør:

”Mens danske virksomheder opererer på det 21. århundredes markeder, kæmper de samtidig med et arbejdsmarkedssystem skabt til det forrige århundrede.

Virksomhedernes udvikling er stærkt begrænset af manglen på arbejdskraft, og vil være det fremover, hvis ikke vi får udvidet arbejdsstyrken.

Det duer ikke at slække ambitionerne for reformarbejdet allerede inden det er kommet i gang. Gennemfører man ikke reformer, påtager man sig samtidig ansvaret for, at danskernes velstand rammes hårdt.

Med hver fjerde i den arbejdsdygtige alder uden for arbejdsmarkedet ligger løsningerne lige for. Alle i den gruppe som kan arbejde, skal skaffes i arbejde.

Inden for de snævre rammer som Arbejdsmarkedskommissionen har haft, har den leveret et godt stykke arbejde. Men de langsigtede udfordringer kræver endnu større reformer – herunder på sigt en fuldstændig afskaffelse af efterlønsordningen, som er dybt skadelig for dansk økonomi.

Beslutningsgrundlaget står nu soleklart. Tilbage er kun at handle politisk.”

Arbejdsmarked
1. oktober 2008
KONTAKT
LINKS
Arbejdsmarkeds­kommissionens forslag