Dansk Arbejdsgiverforening har den 2. oktober 2008 svaret Undervisningsministeriet i sagen om

Høringssvar på forslag til lov om ændring af lov om folkeskolen (sammenskrivning af læseplan og beskrivelser af udviklingen i undervisningen frem mod trin- og slutmål)

DA fremsender hermed høringssvar på forslag til lov om ændring af lov om folkeskolen (sammenskrivning af læseplan og beskrivelser af udviklingen i undervisningen frem mod trin- og slutmål), j.nr. 124.27C.021.

DA har ingen bemærkninger til lovforslaget og skal henvise til høringssvar fra DA’s medlemsorganisationer.

KONTAKT
Chefkonsulent
Berit Toft Fihl
33 38 93 90
btf@da.dk
Publiceret:
13. oktober 2008