Dansk Arbejdsgiverforening har den 25. august 2008 svaret Integrationsministeriet i sagen om

ministeriets forberedelser af et udbud af internetundervisning i erhvervsrettet dansk

DA’s anbefalinger om erhvervsrettet danskundervisning på internettet

Et godt skridt på vejen

DA tager positivt imod regeringens initiativ om danskundervisning på internettet i jobplanen, idet det er et skridt i den rigtige retning for at imødekomme nogle af de behov, nye medarbejdere fra udlandet har i forbindelse med deres ansættelse på virksomheder og flytning til Danmark.

Virksomhederne oplever i dag, at der er et behov for, at danskuddannelserne starter allerede fra det tidspunkt, hvor der er indgået en ansættelseskontrakt, eller der er opnået arbejds- og opholdstilladelse. Det er derfor problematisk, at det ikke i dag er muligt at imødekomme dette behov.

Såfremt internetundervisningen bliver tilgængeligt fra dette tidspunkt eller før, vil initiativet derfor være med til at imødekomme et behov, der eksisterer lige nu hos de nye medarbejdere, der vælger at søge til Danmark for at arbejde.

DA ser initiativet som en mulighed for at give kommende medarbejdere en god start på arbejdslivet og for at starte integrationen af nye medarbejdere og deres familier langt tidligere end i dag. I det lys bør internetundervisningen også indtænke, at der følger børn med, når en familie vælger at flytte til Danmark.

Begrænsningen i initiativet er klart; at ikke alle nye udenlandske medarbejdere og deres familier har adgang til internettet i deres hjemlande og derfor vil være afskåret fra at få gavn af initiativet.

Internetundervisning som et supplement til danskuddannelser

DA finder, at det er vigtigt, at tilbuddet om erhvervsrettet danskundervisning, bygges op, så det er et supplement til danskuddannelserne.

Internetundervisning skal være en god platform for at lære mere dansk gennem danskuddannelserne efter ankomsten til Danmark, og samtidig skal kundskaber opnået gennem internetundervisning indgå i indplacering og tilrettelæggelsen for den enkelte i danskuddannelsen.

Internetundervisning kan samtidig give mulighed for at supplere undervisningen på danskuddannelserne efter ankomsten til Danmark, som sikrer en optimal indlæring for den enkelte.

Internetundervisning til dem med adgang til internettet

Internetundervisningen skal være et teknisk let system, der er brugervenligt at betjene og som på en overskuelig måde forklarer, hvordan undervisningen er tilrettelagt. Introduktion til systemet og undervisningen kan også lettes ved, at der er forklaringer og oversigter på engelsk og udvalgte fremmedsprog.

Hvis en kommende medarbejder flytter til Danmark med sin familie, bør internetundervisningen også understøtte, at der i familien kan være børn, at der følger børn med, som kan have behov for danskundervisning for at lette integrationen i mødet med det danske skolesystem.

DA ser dog en begrænsning ved internetundervisning, da det henvender sig til medarbejdere og familier, der har adgang til internettet. Det er ikke alle kommende medarbejdere/familier, der har computer eller adgang til internettet.

Undervisningen skal forberede god start på arbejdslivet

DA finder, at danskundervisning på internettet skal støtte to formål.

Danskundervisning bør forberede:

  • Den enkeltes start på en arbejdsplads, både socialt og fagligt
  • Den enkelte til at begå sig i det lokalsamfund, som den enkelte eller familien bliver en del af

Undervisningen skal kunne tilrettelægges fleksibelt

Sammensætningen af danskundervisningen på nettet skal være fleksibel, så den imødekommer de individuelle behov hos den enkelte, og arbejdsmarkedsbehov tilgodeses.

Undervisning bør derfor indeholde både undervisning, der gør den enkelte i stand til at kommunikere med kolleger og dels klæde den enkelte på til at kommunikere mere fagligt med udgangspunkt i mere branchespecifikke behov.

På den måde er den enkelte i stand til allerede fra 1. arbejdsdag at indgå i både faglige og mere sociale sammenhænge på arbejdspladsen.

Fleksibiliteten vil også være med til at gøre undervisningen relevant, da den enkelte direkte kan relatere det til det fremtidige job og det nye liv i Danmark.

Samtidig vil det tilgodese, at den medfølgende familie, måske i første omgang har brug for undervisning, der gør den enkelte i stand til at begå sig i lokalsamfundet.

KONTAKT
Publiceret:
28. august 2008