Rekordlavt antal praktikpladssøgende

Stadig færre unge mangler praktikpladser

Antallet af praktikpladssøgende er med kun 3.164 søgende 14 pct. lavere end den tilsvarende periode sidste år. – og dermed det lavest registrerede niveau for perioden 2003 til 2008.

Antallet af personer, der søger praktikplads, stiger typisk fra starten af året og frem til juni. Herefter falder antallet af søgende oftest frem til november for igen at stige. I 2008 har antallet af praktikpladssøgende dog været faldende i alle måneder til og med august, og niveauet ligger væsentligt lavere end de foregående år. Sammenholdt hermed forekommer der et mindre fald i antallet af praktikpladser.

Der er med 24.358 indgåede aftaler i 2008 tale om et fald svarende til 6 pct. sammenholdt med samme periode sidste år.

Chefkonsulent Simon Neergaard-Holm:

”Det vedblivende fald i antal praktikpladssøgende er en positiv udvikling. Det historisk lave niveau af praktikpladssøgende kombineret med en mere beskeden nedgang i antallet af praktikpladser tegner et billede af, at der i øjeblikket er gode muligheder for at få en erhvervsuddannelse.”

Uddannelse
23. oktober 2008
KONTAKT
LINKS
EUD praktikplads­situationen ultimo august 2008