A-kasserne fejlinformerer om dagpenge

A-kasserne giver et forvrænget billede af dækningen ved arbejdsløshed.

A-kasserne giver i dag i Ugebrevet A4 et billede af, at dagpengesystemerne er mere favorable i andre lande, end det end i Danmark. Analysen tager udgangspunkt i den maksimale ydelse, som ganske rigtig er højere i flere lande, men det er kun en lille del af sandheden. For både en varighed på fire år og en kompensationsgrad på 90 procent overstiger langt de ordninger, der gælder i noget andet land i Europa.

Desuden er dagpengene i Danmark skattebegunstigede, fordi der ikke skal betales bruttoskat af dagpengene. Derfor er den reelle værdi af dagpengene 16.500 kr. pr. måned og ikke 15.200 kr., som a-kasserne påstår.

Chefkonsulent Erik Simonsen:

”A4 og a-kasserne misinformerer om de reelle forhold vedrørende arbejdsløshedsforsikringen i Danmark.

Fakta er, at i ingen andre lande i verden eksisterer der et dagpengesystem, der er så attraktiv for laverelønnede, som det der er i Danmark. I ingen andre lande har ledige ret til dagpenge i så lang tid som i Danmark, og i ingen andre lande kan man få 90 pct. i dækning af hidtidig indkomst.

Når det gælder højeste dagpenge, så er det korrekt, at der i en række lande er muligt at få et større beløb udbetalt, men det er altid fulgt af en meget lavere dækning i forhold til hidtidig indkomst og en meget kortere periode.

Ser man på de nordiske lande, så har to lande – Norge og Finland - et højeste dagpengebeløb, der er større end Danmark, og to lande – Sverige og Island - har et højeste dagpengebeløb, der er lavere”.

Arbejdsmarked
27. oktober 2008
KONTAKT
Underdirektør
Erik E. Simonsen
33 38 94 13
ees@da.dk
LINKS
Ugebrevet A4's artikel d.d.