Overophedet arbejdsmarked sænker temperaturen et par grader

Kortsigtede udsving i ledigheden ændrer ikke på, at der fortsat er behov for reformer for at løse Danmarks største strukturelle udfordringer, mener DA

Danmarks Statistik har i dag offentliggjort nye ledighedstal for oktober 2008.

Ledigheden er steget med 1.800 fra sidste måned til nu at udgøre 47.700 personer, svarende til en ledighedsprocent på 1,7.

Direktør Henrik Bach Mortensen:

”Et overophedet arbejdsmarked har nu sænket temperaturen et par grader. Den aktuelle stigning i ledigheden aflyser ikke, at der skal gøre noget ved den store opgave, at skaffe arbejdskraft til virksomheder og offentlige institutioner i Danmark.

Der er pres fra to sider på de private virksomheders rekrutteringsmuligheder. Det ene pres kommer fra de politiske fastsatte velfærdsydelser, der betyder, at den offentlige sektor i årene fremover øger sit arbejdskraftbehov.

Det andet pres kommer fra, at en stadig ældre arbejdsstyrke betyder, at et rekordstort antal medarbejdere vil trække sig som aktive på arbejdsmarkedet.

Disse strukturelle udfordringer forsvinder ikke af sig selv, men skal løses med visionære politiske beslutninger, der kan skabe grundlaget for vækst og høj beskæftigelse i Danmark.”

Arbejdsmarked
27. november 2008
KONTAKT
Chefkonsulent
Jørgen Bang-Petersen
33 38 94 14
jbp@da.dk