Stærkt påkrævet at nyt rejsehold får held til at fastholde etniske unge i uddannelse

Integrations- og Undervisningsministeriet sender fastholdelseskaravane afsted, der i samarbejde med et stort antal erhvervsskoler skal fastholde etniske unge på erhvervsuddannelserne.

Seks ud af 10 erhvervsskoleelever med anden etnisk baggrund end dansk gennemfører ikke uddannelsen. Det tal er langt højere end for etniske danskere, og derfor skyder Integrations- og Undervisningsministeriet en såkaldt fastholdelseskaravane i gang, der over de næste fire år skal nedbringe det høje frafald.
Der er afsat 71 mio. kr. til projektet, og indsatsen er bl.a. baseret på forældreinddragelse, rollemodelkorps, lektiehjælp og lokale netværk.

Chefkonsulent Simon Neergaard-Holm:

”DA hilser ministeriernes initiativ velkomment. Der er et stort behov for ethvert tiltag, der kan mindske frafaldet blandt de unge på erhvervsskolerne.

Agenda har netop dokumenteret, at tyrkiske og pakistanske efterkommere halter efter drenge med anden etnisk baggrund. Syv ud af 10 tyrkiske og pakistanske drenge får aldrig en kompetencegivende uddannelse. Det er uholdbart.”

Uddannelse
31. oktober 2008
KONTAKT
LINKS
Fastholdelses­karavanen