Nyt kommunalt system under stærk statslig styring

Kommuner får ejerskab til jobcentrene under stærk statslig styring og forstærket regional koordinering.

Jobcentrene overgår fra 1. august 2009 til kommunerne. Det har regeringen i dag aftalt med Dansk Folkeparti og Liberal Alliance som led i finanslovsaftalerne.

Beskæftigelsesministeriet understreger, at det nye enstrengede system bliver med ”en stærk statslig styring”.

Samtidig styrkes regionerne, så der kan følges mere hyppigt og intensivt op i forhold til det enkelte jobcenter.

Det nye system ændrer ikke på de forsikredes rettigheder eller pligter, ligesom A-kasserne beholder deres nuværende opgaver.

Kommunerne overtager udgifterne til dagpenge, aktiveringsydelse og aktivering. Principperne fra kontanthjælpen vil blive overført til dagpengene, så kommunerne får 65 pct. refusion fra staten, når en ledig er i aktivering, og 35 pct., når en ledig er passiv.

Direktør Henrik Bach Mortensen:

”For virksomhederne er det eneste vigtige, at det nye system bliver en troværdig samarbejdspartner, der bedre kan medvirke til, at de får den arbejdskraft, de har brug for.

Virksomhederne skal i dag hente deres arbejdskraft på tværs af kommune-, regions- og landegrænser. Det har derfor afgørende betydning, at aftalen sikrer en stærk statslig styring og en forstærket regional styring. Dermed kan der sikres opfølgning og overvågning over for kommunerne - og i givet fald sanktionere der hvor resultaterne udebliver.

Kommunerne kan være et udmærket bud på, hvem der kan udføre opgaverne, men selve beskæftigelsespolitikken hverken kan eller må blive et kommunalt anliggende.

Vi lægger vægt på, at arbejdsgiverne og lønmodtagerne bliver inddraget i udformningen af den nationale og regionale beskæftigelsespolitik, og vi deltager gerne i drøftelserne om implementering af det nye system”.

Arbejdsmarked
10. november 2008
KONTAKT
LINKS
Aftale om en enstrenget beskæftigel­sesindsats