Løst grundlag for lovforslag

Regeringen overser stabilisering i antallet af arbejdsulykker.

I dag førstebehandler Folketinget et lovforslag fra regeringen, der bl.a. tilsigter at idømme virksomhederne en fordobling af nuværende bødeniveau, når en overtrædelse af arbejdsmiljøet har ført til alvorlig personskade eller død.

Underdirektør Thomas Philbert Nielsen:

”Enhver arbejdsulykke er én arbejdsulykke for meget, og enhver alvorlig og grov overtrædelse af arbejdsmiljøet, som arbejdsgiverne har ansvar for, bør føre til en hård sanktion.

Men når Beskæftigelsesministeriet præsenterer et lovforslag indeholdende en fordobling af bødeniveauet på baggrund af et stigende antal arbejdsulykker – så overser man simpelthen den seneste og den historiske positive udvikling.

Fakta er, at Arbejdstilsynets seneste opgørelse viser, at det samlede antal arbejdsulykker blev stabiliseret fra 2006 til 2007, og antallet af alvorlige arbejdsulykker faldt tilmed med ca. 5 pct.

Virksomhedernes konstante og seriøse fokus på at forebygge arbejdsulykker ser altså ud til at have effekt.

Det er også det billede, der tegnes, hvis vi ser udviklingen over tid. I de sidste 10-20 år har der samlet set været en nedadgående tendens i antal ulykker – virksomhederne er blevet bedre til at forebygge arbejdsulykker.

Dette arbejde afspores, når regeringen med et slag går ud og reelt mistænkeliggør hele det danske erhvervsliv.

Lovforslaget er en tom politisk markering. Der er absolut ingen dokumentation for, at en forhøjelse af bødeniveauet vil føre til færre ulykker.”

Arbejdsmiljø
14. november 2008
KONTAKT
Arbejdsmiljøchef
Christina Sode Haslund
33 38 94 82
csh@da.dk
LÆS MERE
Anmeldte arbejdsulykker 2002-07 - årsopgørelse 2007
LINKS
Lovforslag L48: Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsmiljø