Andre landes udfordringer redder ikke Danmark

Luner det virkeligt når naboen også fryser? At antallet af ældre stiger i Danmark bliver ikke et mindre problem af, at andre lande har større problemer.

LO’s ugebrev A4 bringer i dag artiklen ”Danmarks ældrebombe er en international fuser”. Artiklens hovedbudskab er, at flere ældre i Danmark ikke udgør en væsentlig udfordring for i fremtiden at finansiere de offentlige udgifter. Andre lande har langt større udfordringer, fertiliteten i Danmark er høj, og vi har indrettet pensionssystemet på en god måde, lyder forklaringen.

Chefkonsulent Erik Simonsen:

”Danmarks vanskeligheder med langsigtet at finansiere de offentlige udgifter bliver hverken mindre eller større af, at Spanien, Tyskland og Irland står over for meget store problemer med at få udgifter og indtægter til at hænge sammen.

Antallet af ældre over 65, som de erhvervsaktive skal forsørge, stiger fra 24 til 43 for hver 100 i den erhvervsaktive alder de kommende årtier. Hvis ikke man kan se udfordringen, har man skyklapper på.

Manglen på arbejdskraft vil vedvarende trække væksten i dansk økonomi ned. Hverken danske eller udenlandske virksomheder kan udvikle sig i et land uden den nødvendige arbejdskraft. Væksten vil derfor gå uden om Danmark, hvis det ikke lykkes, at tilføre arbejdsmarkedet mere arbejdskraft. Den forliste arbejdsmarkedsreform har kun gjort udfordringen endnu større.

Det er desuden en udbredt fejlopfattelse, at vi kan føde os ud af de demografiske udfordringer. Velfærdskommissionen viste klart i deres analyser, at flere børnefødsler forværrer de offentlige budgetter. Eneste farbare vej er at bremse tilbagetrækningen fra arbejdsmarkedet, og dermed skabe et rigere samfund.

Der er brug for forandring for at forbedre. Frygt for forandring vil kun medføre store negative konsekvenser for Danmark.”

Arbejdsmarked
17. november 2008
KONTAKT
Underdirektør
Erik E. Simonsen
33 38 94 13
ees@da.dk
LINKS
Artikel i LO's ugebrev A4