BeskæftigelsesIndikator på DA-området 3. kvartal 2008

  • Stadig faldende beskæftigelse

Beskæftigelsen på DA-området faldt med 1,9 pct fra 3. kvartal 2007 til 3. kvartal 2008 ifølge DA’s BeskæftigelsesIndikator.

Inden for bygge- og anlægsvirksomhed faldt beskæftigelsen med 2,9 pct. fra 3. kvartal 2007 til 3. kvartal 2008. Beskæftigelsen inden for fremstillingsvirksomhed faldt med 2,4 pct., mens beskæftigelsen inden for serviceprægede erhverv faldt med 1,1 pct. i samme periode.

Beskæftigelsen regionalt

Beskæftigelsen faldt i alle regioner undtagen i Region Nordjylland, hvor beskæftigelsen var uændret. Faldet var størst i Region Sjælland (3,0 pct.) og lavest i Region Syddanmark (1,2 pct.). I Region Midtjylland og i Region Hovedstaden var faldene på hhv. 2,9 pct. og 2,4 pct. fra 3. kvartal 2007 til 3. kvartal 2008.

I tabellerne på side 2 er BeskæftigelsesIndikatoren opdelt på de tre hovedbrancher og de fem regioner. Som markeret i den nederste tabel er indikatoren for Region Nordjylland så tæt på nul, at det er usikkert, om indikatoren viser en lille stigning, et lille fald, eller om der er uændret beskæftigelse for gruppen.

Om BeskæftigelsesIndikatoren

BeskæftigelsesIndikatoren giver en tidlig indikation af udviklingen i beskæftigelsen på DA-området hvert kvartal opdelt på regioner og brancher.

Kun virksomheder, der indgår i KonjunkturStatistikken for både 3. kvartal 2007 og 3. kvartal 2008, er med i BeskæftigelsesIndikatoren. Indikatorens metode er dokumenteret i særskilt nyhedsbrev.

KONTAKT
Publiceret:
21. november 2008
LÆS MERE
TabellerPrintvenlig version