Jobplan uden job

Af direktør Henrik Bach Mortensen, Dansk Arbejdsgiverforening

 

Rammerne var ellers på plads: Regeringen inviterede til jobplan, der skulle styrke grundlaget for beskæftigelse, velfærd og velstand. Men projektet faldt fuldstændig til jorden. Jobplanen endte uden job og uden plan.

 

Sager skal modnes. Og behovet for en arbejdsmarkedsreform var nærmest overmodent. Derfor var udspillet udtryk for ansvar for landets langsigtede ve og vel.

 

Den samme ansvarsfølelse var desværre ikke til stede i hele Folketinget. Forståelsen for at tilføre arbejdsmarkedet mere arbejdskraft syntes forduftet. Det største oppositionsparti gav ligefrem udtryk for, at der ikke var det store behov for at tilføre arbejdsmarkedet mere arbejdskraft, men at dagsordenen nu skulle være mangel på arbejdspladser. Der er grund til at erindre, at ledigheden her i efteråret 2008 er helt nede på 1,6 pct.

Med finanskrise og andre økonomiske udfordringer vil der ske en vis stigning i ledigheden i den kommende tid. Men det ville faktisk alligevel have været særdeles fornuftigt at gennemføre jobplanens forkortelse af dagpengeperioden og andre initiativer. Selv med stigende ledighed vil manglen på arbejdskraft ikke forsvinde. Færre virksomheder vil mangle arbejdskraft, og nogle bliver desværre nødt til at afskedige medarbejdere. Men det ændrer dog ikke på, at andre virksomheder fortsat vil mangle arbejdskraft - også på kort sigt.

Allerede i dag melder både private og offentlige arbejdspladser om titusinder af ubesatte jobs. Jobplanen kunne have bidraget til hurtigere at føre de ledige personer ind i de ledige jobs.

 

Manglen på reformer nu vil betyde, at danske virksomheder ikke får mulighed for at udvikle sig og skabe værdier for det danske samfund i det omfang, som ellers vil være muligt. Manglen på arbejdsmarkedsreformer kommer altså til at koste danske arbejdspladser og sætter Danmark ude af stand til at udnytte sit velfærdspotentiale og til at følge med i velstandsudviklingen andre steder i verden.

 

Oppositionen mod jobplanen risikerer at blive en jernnæve, som holder Danmark i stilstand. Risikoen for økonomisk tilbagegang kræver det modsatte: handling og reformer. Der er overhængende risiko for, at det stærke ønske om tryghed uforanderlighed forblænder og skærmer for den udvikling, der kan fremtidssikre velfærdssamfundet.

Bragt i Jyllands-Posten 22.11.2008